Woningen Nachtwachtstede nu eigendom Portaal

Woningen Nachtwachtstede nu eigendom Portaal

Portaal heeft 67 woningen aan de Nachtwachtstede aangekocht. Voor de huurders in de binnenstad van Nieuwegein verandert er niets. Pas na mutatie gaat Portaal de woningen verhuren als sociale- en middenhuurwoningen.

Terugblik open dag

Terugblik open dag

Terugblik Open Dag 2022. Op 21 mei was er Open Dag bij Woongroep Vleuterweide, een woongroep van 55-plussers. Het was een groot succes. Dank zij de inzet van de woongroepers om ook in het Trefpunt aanwezig te zijn waren er voor geïnteresseerden genoeg mensen om een praatje mee te maken en meer te weten te komen over de woongroep.

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur

Op 1 september vertrekt de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk-Jan van der Zeep. Sander Heinsman is m.i.v. 1 september benoemd tot de nieuwe voorzitter. (zie foto links)

Huuraanpassing 2022

Huuraanpassing 2022

Huurverhoging per 1 juli 2022: de lasten proberen eerlijk te verdelen. Met deze opgave hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met Portaal over de hoogte van de huurverhoging voor de huurders van Portaal.

Oproep vrijwilligers

Oproep vrijwilligers

Huurdersraad Portaal Regio Utrecht zoekt enthousiaste vrijwilligers. Wij behartigen de belangen van alle huurders van Portaal in de regio Utrecht. Wij overleggen met Portaal maar ook met de gemeente Utrecht, Bunnik. Stichtse Vecht en Nieuwegein. Wij bepalen zo mede het volkshuisvestingsbeleid en dat is enorm interessant’, zegt Jelle Kuiper (72) van de Huurdersraad. De Huurdersraad zoekt nieuwe leden.

Ondernemingsplan Portaal

Ondernemingsplan Portaal

Onze missie: bijdragen aan goed samenleven. In een tijd als deze, waarin we te maken hebben met een wooncrisis en achteruitgang in de wijken, is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk bijdraagt aan goed samenleven. Waar mensen kunnen leven in inclusieve steden waar iedereen er toe doet en een dak boven het hoofd heeft. Waar het prettig wonen is, in comfortabele, goed geïsoleerde en betaalbare woningen. Woningen die passen bij hun levensfase. Waar mensen zich, als zij dit willen, kunnen inzetten voor hun buurt en voor elkaar, en zelf kiezen hoe ze dat doen. Portaal wil bijdragen aan goed samenleven en doet dat dan ook. Meer dan ooit. Dat is onze missie; daar staan we voor. Samen werken we aan leefbare en gemengde buurten waar oude en nieuwe bewoners zich thuis voelen, waar mensen zoveel mogelijk rekening houden met elkaar en naar elkaar omkijken. Waar bewoners, bewonerscommissies, huurdersorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen, gemeenten en woningcorporaties samen bijdragen aan goed samenleven.

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over stijging warmtetarieven

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over stijging warmtetarieven

Lokale Vernieuwing maakt zich zorgen over stijging warmtetarieven 11 januari 2022 Martin Reijmerink De warmtetarieven mogen volgend jaar maximaal met 67 procent stijgen. Dat heeft Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Omdat de gasprijs hoog is, stijgen de maximumtarieven automatisch mee. Maar de ACM waarschuwt warmteleveranciers om niet aan het maximale tarief te gaan zitten.

Vijf ongevraagde expertadviezen aan VRO-minister Hugo de Jonge

Vijf ongevraagde expertadviezen aan VRO-minister Hugo de Jonge

Misschien mede door de lobby van de huurders en de woningcorporaties is er nu een echte minister van wonen.  Vijf ongevraagde expertadviezen aan VRO-minister Hugo de Jonge. Hugo de Jonge is inmiddels beëdigd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Stadszaken vroeg experts Desiree Uitzetter, Peter Boelhouwer, Martin van Rijn, Jan Fokkema en Johan Conijn wat zijn eerste prioriteit moet zijn.

oplossingen voor wooncrisis gezocht!

oplossingen voor wooncrisis gezocht!

Minister voor Wonen: oplossingen voor wooncrisis gezocht! Het gaat niet goed met wonen in Nederland. Lange wachttijden voor een sociale huurwoning (meer dan 11 jaar in de regio Utrecht), ruim 40.000 geregistreerde daklozen en prijzen van huur- en koopwoningen die door het dak schieten. De problemen zijn bekend. Daarom reist Stefanie Blokhuizen, tijdelijk en zelfbenoemd Minister voor Wonen, vanaf 22 februari tot en met 11 maart door Nederland. Op zoek naar oplossingen.

Wonen

Wonen

‘Wonen gaat over je huis én je buurt. Daar is meer aandacht voor nodig’

Coronacrisis en uw financiën

Coronacrisis en uw financiën

Coronacrisis en uw financiën. Portaal heeft op haar website https://www.portaal.nl enkele mededelingen geplaatst in verband met de Coronacrisis. O.a. over de financiën en over eenzaamheid. De tekst en de foto's zijn dan ook overgenomen van de site van Portaal.

Minder sociale huurwoningen

Minder sociale huurwoningen

Helft minder sociale huurwoningen door verhuurderheffing. Corporaties Woningcorporaties hebben door de verhuurheffing weinig middelen over om sociale huurwoningen te bouwen en te verduurzamen. Volgens onderzoek komen ze daarvoor jaarlijks bijna 1,7 miljard euro tekort.

Leefbaarheid slechte wijken neemt af

Leefbaarheid slechte wijken neemt af

(van: RTVUtrecht) Leefbaarheid slechte wijken neemt af, Utrecht zet kleine stappen. De leefbaarheid in de slechtste wijken van het land neemt verder af. Overlast en onveiligheid nemen toe, merken bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties, Aedes.