Woningcorporatie Portaal Regio Utrecht nodigde huurders uit om mee te doen aan een kwartiermakers groep ter voorbereiding  op een huurders belangenvertegenwoordiging.   Deze vertegenwoordiging heet in onze regio Huurdersraad Portaal Regio Utrecht.  Dit is een feit vanaf 4 februari 2016. 

Een stukje geschiedenis.

Nadat halverwege de jaren negentig de woningcorporaties zelfstandig werden ontstonden er door laten we zeggen over enthousiast gedrag in delen van de corporatie sector  veel misstanden.  Er was sprake van financieel wanbeheer  en bestuurlijk falen. Geld werd ingezet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd was.

Dit alles leidde tot veel onderzoeken en uiteindelijk eind oktober 2014 tot een zeer kritisch rapport.

De voorstellen voor herziening werden door de eerste en tweede kamer geloodst zodat op 1 juli 2015 de herziene woningwet van kracht werd.

Volgens de nieuwe wet maken woningcorporaties, gemeenten, en huurders samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave.

HET NIEUWE CORPORATIEBESTEL GEEFT HUURDERS  (lees Huurdersraad Portaal Regio Utrecht) VANAF 1 JULI 2015 VERGAANDE ZEGGENSCHAP.

 

De huidige huurdersraad bestaat uit de volgende huurders:

Mw. Anneke van Klaveren (Utrecht-Leidse Rijn)

Mw. Galina Sander (Utrecht-Leidse Rijn)

Mw. Gail Neffenger (Utrecht-Staatsliedenbuurt; Tuinwijk West)

Mw. Marieke Schuurman (Nieuwegein-Doorslag)

Mw. Liesbeth Verrips (adspirant lid)

Dhr. Ben Verstraten (Utrecht-Overvecht))

Dhr. Joe Hoare (Utrecht-Ondiep)

Dhr. Kees Werner (Utrecht-Overvecht)

 Dhr. Ries van den Boogaard (Stichtse Vecht-Maarssen)

Dhr. Rob van Aubel (Utrecht-Oudwijk)

Dhr. Paul Sip (Utrecht-Transwijk Noord)

 Dhr. Fred van de Siepkamp (Nieuwegein-Merwestein) 

Dhr. Kees Ebbenhorst (Utrecht-Zuilen)

Dhr. Jelle Kuiper

 Dhr. Paul van der Toom (Nieuwegein-Merwestein)

 

Ondersteuning

Drs. Guus ter Lingen (Fa. Fraay)

 

Graag nodigen we ook u  uit om mee te doen in een van de werkgroepen.

UW INBRENG DOET ER TOE!!!!!!!!!!!!