De leden van de werkgroep Huurbeleid / huuraanpassing zijn: Joe Hoare, Jelle Kuiper, en Fred van de Siepkamp.

 

Door de nieuwe Woningwet zijn de rechten van huurders verbeterd.