U Kunt zich voorstellen dat om alle activiteiten te volgen en de juridische aspecten te volgen er voor de huurdersraad veel werk aan de winkel is.

U als huurder wordt van harte uitgenodigd om mee te doen in een van de werkgroepen. De werkroepen zijn in 3 categorieën onderverdeeld.

Deze zijn: 

1: INHOUDELIJK waar we ons bezig houden met zaken op regionaal niveau (stad Utrecht; Bunnik; Stichtse Vecht en Nieuwegein) en waaronder de volgende werkgroepen vallen:

   * Stadsverwarming

   * Prestatieafspraken

   * Meerjarenplanning onderhoud en renovatie

   * KCC / Dienstverlening

   * Aansluitend verhuur.

2: ORGANISATORISCH waar we ons bezig houden met draaiend houden van de Huurdersraad en waaronder de volgende werkgroepen vallen:

   * Agenda

   * Communicatie

   * Rechtsvorm

3: LANDELIJK waar we ons samen met de andere huurdersorganisaties uit de regio's van Portaal bezig houden met afspraken Portaal breed, van Arnhem tot en met Leiden.

   * VVE

   * Huurdergericht renoveren

   * Aansluitend verhuur

   * Herbenoeming / werving huurderscommissaris

   * Huuraanpassing / huurvoorwaarden

   * Voor- en najaarsoverleg

   * Agendaoverleg tussen RvB en huurdersorganisaties van Portaal