Eenvoudig weg, door mee te doen en mee te denken.

De huurdersorganisatie HUURDERSRAAD PORTAAL REGIO UTRECHT is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie PORTAAL. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Het bestuur van de woningcorporatie stuurt de huurdersorganisatie jaarlijks de Jaarrekening, Het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt de woningcorporatie jaarlijks een overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter beschikking aan de huurdersorganisatie. De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de raad van toezicht: twee commissarissen wanneer de raad bestaat uit vijf of meer personen en één commissaris wanneer de raad bestaat uit drie of vier personen. De voordracht is bindend.

U Kunt zich voorstellen dat om alle activiteiten te volgen en de juridische aspecten te volgen er voor de huurdersraad veel werk aan de winkel is. 

Daarom hebben wij al deze zaken in werkgroepen onder verdeeld.

U als huurder wordt van harte uitgenodigd om mee te doen in een van de werkgroepen. Momenteel bestaat de huurdersraad uit 13 leden. Hieruit kunt u opmaken dat de leden nu in verschillende werkgroepen actief zijn. Wij zien graag dat er meer huurders zich betrokken voelen en plaats willen nemen in 1 van de werkgroepen.

De werkgroepen zijn in 3 categorieën onderverdeeld. 

Deze zijn: 

1: INHOUDELIJK waar we ons bezig houden met zaken op regionaal niveau (stad Utrecht; Bunnik; Stichtse Vecht en Nieuwegein) en waaronder de volgende werkgroepen vallen:

   * Stadsverwarming

   * Prestatieafspraken

   * Meerjarenplanning onderhoud en renovatie

   * KCC / Dienstverlening

   * Aansluitend verhuur.

2: ORGANISATORISCH waar we ons bezig houden met draaiend houden van de Huurdersraad en waaronder de volgende werkgroepen vallen:

   * Agenda

   * Communicatie

   * Rechtsvorm

3: LANDELIJK waar we ons samen met de andere huurdersorganisaties uit de regio's van Portaal bezig houden met afspraken Portaal breed, van Arnhem tot en met Leiden.

   * VVE

   * Huurdergericht renoveren

   * Aansluitend verhuur

   * Herbenoeming / werving huurderscommissaris

   * Huurbeleid

   * Voor- en najaarsoverleg