Eenvoudig weg, door mee te doen en mee te denken.

De huurdersorganisatie HUURDERSRAAD PORTAAL REGIO UTRECHT is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie PORTAAL. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Het bestuur van de woningcorporatie stuurt de huurdersorganisatie jaarlijks de Jaarrekening, Het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt de woningcorporatie jaarlijks een overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter beschikking aan de huurdersorganisatie. De huurdersorganisatie heeft het recht commissarissen voor te dragen voor de raad van toezicht: twee commissarissen wanneer de raad bestaat uit vijf of meer personen en één commissaris wanneer de raad bestaat uit drie of vier personen. De voordracht is bindend.

U Kunt zich voorstellen dat om alle activiteiten te volgen en de juridische aspecten te volgen er voor de huurdersraad veel werk aan de winkel is. 

Daarom hebben wij al deze zaken in werkgroepen onder verdeeld.

U als huurder wordt van harte uitgenodigd om mee te doen in een van de werkgroepen. Momenteel bestaat de huurdersraad uit 12 leden. Hieruit kunt u opmaken dat de leden nu in verschillende werkgroepen actief zijn. Wij zien graag dat er meer huurders zich betrokken voelen en plaats willen nemen in 1 van de werkgroepen.

De volgende werkgroepen zijn gevormd waarin zeker plaats is voor u.

        Werkgroepen inhoudelijk:

  • Werkgroep : Stadsverwarming
  • Werkgroep : Huurbeleid
  • Werkgroep : Prestatieafspraken
  • Werkgroep : Herbenoeming / werving huurders-commissaris
  • Werkgroep : Onderhoud en renovatie
  • Werkgroep : Landelijk overleg
  • Werkgroep : KCC / Dienstverlening
  • Werkgroep : Aansluitend verhuur

        Werkgroepen organisatorisch:

  • Werkgroep : Agenda
  • Werkgroep : Communicatie