De leden van de werkgroep Huurbeleid zijn: Galina Sander, Joe Hoare, Ben Verstraten, Jelle Kuiper, Rob van Aubel en Fred van de Siepkamp. 

Fred van de Siepkamp, Jelle Kuiper en Joe Hoare zijn afgevaardigd naar het landelijk overleg maar zij houden ruggespraak met de overige leden van de werkgroep.