In de werkgroep Prestatieafspraken / DAEB - NIET DAEB / Portfolio / Stedelijk beleid Utrecht  hebben de volgende leden van de huurdersraad zitting.

Voor Utrecht: Joe Hoare, Kees Werner, Ben van Straten en Paul Sip; voor Nieuwegein: Marieke Schuurman en Fred van de Siepkamp; voor Bunnik: Rob van Aubel en Jelle Kuiper; voor Stichtse Vecht: Ries van den Boogaard; voor het contact met landelijk: Anneke van Klaveren.

Deze werkgroep bespreekt de voorstellen van Portaal aan de gemeenten in de Regio. Het gaat dan om de stad Utrecht, Stichtse Vecht, Bunnik en Nieuwegein. Het is de bedoeling dat er vanuit ieder gemeente twee huurders zijn die zitting willen nemen in deze werkgroep. Momenteel is dit niet het geval. Voor Bunnik wordt dit waargenomen door huurders uit Utrecht en voor Stichtse Vecht is er nu nog maar 1 huurder. Als de voorstellen zijn besproken en eventueel aangepast met onze op-en aanmerkingen gaan deze naar de betreffende gemeente. Bij het overleg tussen de gemeente en de woningcorporaties die actief zijn in de gemeente zijn ook de huurders bij.

DAEB - niet DAEB:

DAEB bekent Diensten van Algemeen Economisch Belang. Een corporatie werkt bij voorkeur binnen één woningmarktgebied en bouwt en verhuurt sociale huurwoningen. Daarnaast mag een corporatie op verzoek van gemeenten bijdragen aan stads- en dorpsvernieuwing, het verbeteren van achterstandswijken en het bouwen van middeldure huurwoningen in gemengde wijken waar commerciële partijen het laten afweten. Middelduur (niet-DAEB) is huur op het niveau van de liberalisatiegrens. Om marktverstoring te voorkomen, moeten corporaties deze activiteiten met leningen zonder WSW-waarborg financieren.

De gepubliceerde prestatieafspraken zijn allen ondertekend. In het kader van de privacy mogen er echter geen handtekeningen op de site geplaatst worden. Daardoor zijn bij sommige afspraken de handtekeningen afgeplakt of doorkruist. Ook worden soms de laatste door alle partijen goedgekeurde concepten geplaatst i.v.m. de AVG. 

 

Prestatieafspraken Portaal Stad Utrecht: 

 

Nieuwe afspraken 2017-2020  (23-11-2016)

Bijlage (23-11-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

Persbericht AD/UN 16 september 2019

Nieuwe afspraken 2020 - 2024 + Apendix (december 2019)

 

Prestatieafspraken Stichtse Vecht:

 

Prestatieafspraken 2017 (08-12-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (december 2018) 

Nieuwe afspraken 2020-2023 (december 2019)

Actualisatie 2020 - 2023 (december 2020)

 

Prestatieafspraken Bunnik:

 

Getekende prestatieafspraken 2018 (november 2017)

Persbericht ondertekening prestatieafspraken 2019 (december 2018)

Nieuwe afspraken 2020 (december 2019)

Nieuwe afspraken 2021 (december 2020)

 

Prestatieafspraken Nieuwegein:  

 

Nieuwe afspraken 2016-2019 (29-02-2016)

via deze link de ondertekening (29-02-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (december 2018)

Nieuwe afspraken 2020-2023 (04 december 2019)

Actualisatie afspraken 2020-2023 (14 december 2020)