Inmpressieverslag Huurdersbijeenkomst 08-04-2024

Inmpressieverslag Huurdersbijeenkomst 08-04-2024

Impressieverslag themabijeenkomst: Vocht en Schimmel, hoe kom je eraan en hoe kom je ervan af? 8 april 2024. Op 8 april organiseerde de Huurdersraad Portaal regio Utrecht op de Brennerbaan in Utrecht een themabijeenkomst voor haar achterban. Centrale onderwerp was vocht en schimmel in woningen. Hoe ontstaat het en wat kun je ertegen doen?

Impressieverslag thema-avond 24-04-2023

Impressieverslag thema-avond 24-04-2023

Impressieverslag Themabijeenkomst ‘Inkijk in het Klantcontactcentrum’ 24 april 2023 Op 24 april organiseerde de Huurdersraad Portaal regio Utrecht op de Brennerbaan in Utrecht weer een themabijeenkomst voor haar achterban. Aanwezigen kregen een inkijkje in hoe het KCC van Portaal werkt. Waar bellen huurders zoal over en hoe zorgt Portaal voor een zo goed mogelijke behandeling van al die vragen? Zoals alFjd konden huurders vooraf via internet, maar ook Fjdens de bijeenkomst vragen inbrengen en Fps en ideeën aandragen. Rond de 30 huurders uit Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en SFchtse Vecht waren aanwezig. Dit verslag geeQ een impressie van de bijeenkomst.

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 31-10-2022

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 31-10-2022

Op 31 oktober 2022 organiseerde de Huurdersraad Portaal regio Utrecht op de Brennerbaan in Utrecht een themabijeenkomst voor haar achterban. Centraal stond thema hoe werkt het Dagelijks Onderhoud voor huurders. Huurders konden vooraf via internet, maar ook tijdens de bijeenkomst vragen inbrengen en tips en ideeën aandragen. Rond de 40 huurders uit Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Stichtse Vecht waren aanwezig. Dit verslag geeft een impressie van de bijeenkomst.

Corona

Corona

In verband met het Coronavirus met de daartoe behorende maatregelen zijn er tot op heden geen fysieke huurdersbijeenkomsten meer gehouden.

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 14 oktober 2019

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 14 oktober 2019

Themabijeenkomst 14 oktober 2019 gemengde wijken en buurten. Op maandag 14 oktober 2019 organiseerde de Huurdersraad een themabijeenkomst over een inclusieve stad met gemengde en leefbare wijken. De gemeente Utrecht, Portaal en andere maatschappelijke organisaties zetten zich in om te komen tot gezonde en leefbare wijken, waarin een brede groep mensen prettig woont.

Impressieverslag Huurdersbijeenkomst 13 mei 2019

Impressieverslag Huurdersbijeenkomst 13 mei 2019

Afgelopen 13 mei is er weer een huurders-bijeenkomst georganiseerd door de huurdersraad. Het was een druk bezochte avond waarbij 86 huurders luisterden naar sprekers over het onderwerp "Beschikbaarheid en toewijzing van sociale huurwoningen" . Sprekers op deze bijeenkomst waren Rikkert van Heerde van RWU, Trudy Maas van de gemeente Utrecht en manager volkshuisvesting Reijnder-Jan Spits van Portaal Utrecht.

Impressieverslag Huurdersbijeenkomst 17-09-2018

Impressieverslag Huurdersbijeenkomst 17-09-2018

Huurdersbijeenkomst 17-09-2018 over Duurzaamheid. Op maandag 17 september 2018 is er weer een huurpersbijeenkomst gehouden met als thema DUURZAAMHEID. Gezien de grote opkomst is het duidelijk dat dit onderwerp leeft onder huurders. De heer Ronald Franken van Portaal geeft een uitleg over DUURZAAMHEID.

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 12-03- 2018

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 12-03- 2018

Impressieverslag bijeenkomst 12 maart 2018. Wat u altijd van Portaal wilde weten. Bij de uitnodigen die via de mail verspreid zijn aan de huurders (voor zover bekende adressen) zat een link om van te voren al een aantal punten aan te geven. Hieraan is door een aantal huurders gehoor gegeven. Na de inleiding door de heer Ries van den Boogaard zijn de huurders in drie groepen uiteen gegaan. De groepen waren: Klant Contact Centrum (KCC); Huurbeleid en de derde groep groot onderhoud en renovatie.

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 18-09-2017

Impressieverslag huurdersbijeenkomst 18-09-2017

Op 18 september 2017 organiseerde de Huurdersraad Portaal regio Utrecht een themabijeenkomst over de betaalbaarheid van wonen. Sprekers waren manager volkshuisvesting Reijnder-Jan Spits van Portaal Utrecht, Woonbond directeur Ronald Paping en het Sanne Lamers van het Nibud. Sprekers en publiek verkenden vragen als wat is betaalbaarheid? Hoe staat het met de betaalbaarheid van het wonen in de regio Utrecht? Hoe komt de huurprijs van een huurwoning tot stand en waar liggen kansen om de woonlasten