Impressieverslag huurdersbijeenkomst 21-11-2016

Impressieverslag huurdersbijeenkomst van 21 november 2016

Het thema van deze bijeenkomst was de woonkwaliteit en het woongenot dat de huurders van Portaal ervaren. Het was een druk bezochte avond waarbij een hoop zaken naar voren zijn gekomen die wij als huurdersraad mee kunnen nemen in ons overleg met Portaal..

Klik op bijgaande link om het verslag te openen.