Wie zijn we

Woningcorporatie Portaal Regio Utrecht nodigde huurders uit om mee te doen aan een kwartiermakers groep ter voorbereiding  op een huurders belangenvertegenwoordiging.   Deze vertegenwoordiging heet in onze regio Huurdersraad Portaal Regio Utrecht.  Dit is een feit vanaf 4 februari 2016. Lees meer

Wat doen we

Huurdersraad Portaal Regio Utrecht  is de lokale overlegpartner van de gemeente en woningcorporatie Portaal. De Huurdersraad Portaal Regio Utrecht bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. De wet creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. Lees meer

Waarom we dit doen?

Voor ons als huurder is dit een belangrijke medezeggenschap.  Het bestuur van de woningcorporatie Portaal stuurt de Huurdersraad Portaal Regio Utrecht jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt Woningcorporatie Portaal  jaarlijks een overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter beschikking aan de Huurdersraad Portaal Regio Utrecht. Lees meer