Dec leden van de werkgroep Procedure herbenoeming huurders-commisaris zijn: Fred van de Siepkamp en Rob van Aubel.

 

Aan de verdere tekst van deze werkgroep wordt nog gewerkt