In de werkgroep KCC / Dienstverlening / Huurdersklankbordgroep  zitten: Galina Sander, Kees Werner, Rob van Aubel, Paul van der Toom, Kees Ebbenhorst en Ries van den Boogaard.

 

KCC staat voor Klant Contact Centrum. De huurders die bellen of mailen met klachten of andere vragen komen op deze afdeling terecht. De afdeling KCC bevindt zich in het Huis van Portaal in Utrecht. Alle dienstverlening wordt hier verdeeld over de juiste afdelingen en personen.