Klachtenadviescommissie

Komt u er echt niet uit met Portaal neem dan contact op met de Onafhankelijke Klachtenadviescommissie

Waarstaatjegemeente.nl  

Vergelijk, Verbaas, Bekijk de cijfers van Uw gemeente

de Huurcommissie

Gemeenten:

 

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein 

Huurdersorganisaties:

Stedelijk overleg Utrecht

HuurdersNetwerkMitros (Mitros)

BoKS Utrecht (SSH)

STOK (Bo-Ex)

Huurdersvereniging Weidelanden (GroenWest)

COSBO-Stad-Utrecht

Vidius

Bewonerscommissie Scharlaken

Huurdersplatform Jutphaas Wonen (HPF)

 

Woningcorporaties:

      

 

GroenWest

 

 

SSH

Stuw (Stichting Utrechtse Woningcorporaties)

RWU (Regio platform Woningcorporaties Utrecht)

 

Andere huurders koepels van Portaal:

HBV Leiden

HBV De Klink Nijmegen

VHos

 

Landelijk:

Aedes

Vrom