Huurdersraad Portaal Regio Utrecht  is de lokale overlegpartner van de gemeente en woningcorporatie Portaal. De Huurdersraad Portaal Regio Utrecht bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid.

De wet creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Huurdersraad Portaal Regio Utrecht , gemeenten, Woningcorporatie Portaal en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol.

Woningcorporatie Portaal draagt  bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeenten, Huurdersraad Portaal Regio Utrecht en Woningcorporatie Portaal. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Als zij er niet onderling uitkomen kunnen zij geschillen voorleggen aan de minister. De minister monitort de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen.