Heeft u belangstelling om een van de bijeenkomsten bij te wonen en u aan te sluiten bij een van de werkgroepen, vul dan het contactformulier in.

Vergaderdata HR compleet 2020

Alle vergaderingen vangen aan om 19.30 uur.

Maandag 13 januari, Ondernemingsplan Portaal 2020-2028

Maandag 20 januari, inhoudelijk en evaluatie 2019
Maandag 17 februari, inhoudelijk
Maandag 23 maart, inhoudelijk 
Maandag 20 april, Themabijeenkomst (thema nog niet bekend)
Maandag 18 mei, Voorbereiding tertiaalrapportage
Maandag 22 juni, tertiaaloverleg met Portaal Utrecht t3 en t1

Zomervakantie

Maandag 07 september, inhoudelijk
Maandag 05 oktober, inhoudelijk
Maandag 12 oktober, Themabijeenkomst (thema nog niet bekend)
Maandag 16 november, Voorbereiding tertiaalrapportage
Maandag 23 november, tertiaaloverleg met Portaal Utrecht t2
Vrijdag 11 december, kerstdiner

Vergaderingen diverse werkgroepen: