Heeft u belangstelling om een van de bijeenkomsten bij te wonen en u aan te sluiten bij een van de werkgroepen, vul dan het contactformulier in.

Vergaderdata 2019

21 januari, inhoudelijk en evaluatie 2018
31 januari, werkgroep prestatieafspraken
09 februari, Heidag huurdersorganisaties Portaal Landelijk
18 februari, inhoudelijk
18 maart, inhoudelijk (vervallen i.v.m. aanslag in sneltram)
04 april, werkgroep prestatieafspraken
08 april, inhoudelijk 
13 mei, Themabijeenkomst: Beschikbaarheid
20 mei, tertiaaloverleg met Portaal Utrecht t3 en t1
13 juni, werkgroep prestatieafspraken
24 juni, inhoudelijk

Zomervakantie

02 september, inhoudelijk
26 september, werkgroep prestatieafspraken
07 oktober, inhoudelijk
14 oktober, Themabijeenkomst : onderwerp nog niet bekend
04 november inhoudelijk voorbereiding tertiaal
11 november, tertiaaloverleg met Portaal Utrecht t2
28 novemberwerkgroep prestatieafspraken
13 december kerstdiner