In deze werkgroep zitten Anneke van Klaveren, Galina Sander, Kees Werner en Guus Terlingen.