In deze werkgroep zitten Galina Sander, Kees Werner Ben Verstraten Jelle Kuiper en Guus Terlingen.