Deze werkgroepen proberen de huurdersraad draaiend te houden en de contacten met de huurders te onderhouden d.m.v. de website e.d