Impressieverslag huurdersbijeenkomst 14 oktober 2019

Themabijeenkomst 14 oktober 2019 gemengde wijken en buurten. Op maandag 14 oktober 2019 organiseerde de Huurdersraad een themabijeenkomst over een inclusieve stad met gemengde en leefbare wijken. De gemeente Utrecht, Portaal en andere maatschappelijke organisaties zetten zich in om te komen tot gezonde en leefbare wijken, waarin een brede groep mensen prettig woont.

Voor het impressieverslag van deze avond klik op de link