Ondernemingsplan Portaal

Gepubliceerd op: 07-02-2022

Onze missie: bijdragen aan goed samenleven. In een tijd als deze, waarin we te maken hebben met een wooncrisis en achteruitgang in de wijken, is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk bijdraagt aan goed samenleven. Waar mensen kunnen leven in inclusieve steden waar iedereen er toe doet en een dak boven het hoofd heeft. Waar het prettig wonen is, in comfortabele, goed geïsoleerde en betaalbare woningen. Woningen die passen bij hun levensfase. Waar mensen zich, als zij dit willen, kunnen inzetten voor hun buurt en voor elkaar, en zelf kiezen hoe ze dat doen. Portaal wil bijdragen aan goed samenleven en doet dat dan ook. Meer dan ooit. Dat is onze missie; daar staan we voor. Samen werken we aan leefbare en gemengde buurten waar oude en nieuwe bewoners zich thuis voelen, waar mensen zoveel mogelijk rekening houden met elkaar en naar elkaar omkijken. Waar bewoners, bewonerscommissies, huurdersorganisaties, zorg- en maatschappelijke instellingen, gemeenten en woningcorporaties samen bijdragen aan goed samenleven.

Lees hier het hele ondernemingsplan.