APK voor huurwoningen

Gepubliceerd op: 24-09-2023

Nieuwegein voert APK in voor huurwoningen Tijdens de Raadsvergadering van 18 september is besloten om in de toekomst met woningbouwcorporaties prestatieafspraken te maken over het uitvoeren van algemene periodieke keuringen (APK) van huurwoningen in Nieuwegein. GroenLinks heeft samen met D66 en PvdA hierover een motie ingediend. Met het aannemen deze motie wil de Nieuwegeinse raad dat het college dit opneemt in de prestatieafspraken met de ver- schillende woningcorporaties.

'Dat is nodig, want die afspraken waren er nog niet' zegt GroenLinksraadslid Jelle Doosje, 'Ook in Nieuwegeinse huurwoningen worden veelvuldig problemen geconstateerd zoals bijvoorbeeld vocht en schimmel, loden leidingen, asbest, brandonveiligheid, slechte badkamers en keukens'. Met een periodieke keuring wordt duidelijk welke eventuele gebreken er zijn. Op basis daarvan kunnen woningbouwcorporaties een (meerjaren-)onderhoudsplan opstellen of bijstellen. Hierdoor worden investeringen en termijnen voor de bewoners en bewonerscommissie inzichtelijk. Bovendien kan het bijdragen aan het onderlinge vertrouwen tussen huurder en verhuurder.

Jelle Doosje vervolgt: 'Er is nog veel gezondheidswinst te bereiken door het vroegtijdig opsporen van problemen en risico’s als gevolg van slecht onderhoud, zoals vocht- en schimmel in de huizen, loden leidingen, maar ook problemen met (gas-)installaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koolmonoxidevergiftiging.'

Met het aannemen van deze motie wil de Nieuwegeinse raad dat het College dit opneemt in de prestatieafspraken met de verschillende woningcorporaties.

Woonbond
wil APK voor huurwoningen
Een APK voor huurwoningen is niet nieuw. De Woonbond De Woonbond heeft al in 2020 gevraagd om een APK voor woningen in te voeren. 'We vinden controles om te zorgen zorg voor veilige auto’s heel normaal. Waarom voor gezonde en veilige woningen dan niet?' aldus de Woonbond.
Tijdens een APK voor woningen kan in relevante situaties gecontroleerd worden op de aanwezigheid van loden leidingen, van schimmel en vocht, vluchtwegen, ontruimings- installaties, brandwerende materialen en deuren en blusmiddelen. In een brief aan de Tweede Kamer stellen wij daarom voor om een APK voor woningen in te voeren die elke vier jaar wordt uitgevoerd.

De Woonbond stelt voor om te starten in woningen waar het vaakst problemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld vooroorlogse bouw, verkamerde woningen, miniappartementen en oudere flatgebouwen. De keuring zorgt ervoor dat een verhuurder tijdig in actie kan komen waarmee problemen worden voorkomen. Met het keuringsrapport kan de huurder, wanneer de verhuurder niet in actie komt, bij de huurcommissie of de rechter makkelijker woningverbetering afdwingen.

(Molenkruier/Digitale Stad 22-09-2023)