Oplevering woningen Hoograven en onthullingbankje stenen Dom

Gepubliceerd op: 22-10-2023

Oplevering woningen Hoograven en onthullingbankje stenen Dom Bewoonster Ouarda en haar drie zoontjes Rida, Safouane en Imran onthulden vandaag het nieuwe bankje gemaakt van oude brokstukken van de Dom aan de voorzijde van de Linschotensingel. Bouwgroep Van Dillen schonk deze bank aan de bewoners omdat het hele project aan de De Wierslaan, Nijeveldsingel, Oudegeinlaan, Linschotensingel en Vronesteinlaan klaar is. In totaal duurde dit project 7 jaar. Na de onthulling was er tijd voor friet en pannenkoeken voor de bewoners.

Utrecht, 19 oktober 2023

 

Opleveringsfeest 271 woningen Hoograven

Bouwgroep Van Dillen schenkt bankje van oude brokstukken van de Dom aan bewoners

 

Bewoonster Ouarda en haar drie zoontjes Rida, Safouane en Imran onthulden vandaag het nieuwe bankje gemaakt van oude brokstukken van de Dom aan de voorzijde van de Linschotensingel. Bouwgroep Van Dillen schonk deze bank aan de bewoners omdat het hele project aan de De Wierslaan, Nijeveldsingel, Oudegeinlaan, Linschotensingel en Vronesteinlaan klaar is. In totaal duurde dit project 7 jaar.

 

 

Verschillende soorten woningen

Het bankje is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten. Dat is belangrijk omdat er verschillende doelgroepen in al deze woningen wonen. Samen met aannemer Van Dillen en K3 Architectuur hebben we de hele wijk opnieuw ontwikkeld. Cees Van Dillen, eigenaar van Van Dillen Bouw: ‘We creëerden met onze bouwmethode een wijk die duurzaam en energiezuinig is en mee kan bewegen met de toekomst. We hergebruikten materialen en zorgden dat het gebouw stevig staat zodat het niet ooit afgebroken hoeft te worden. De maisonnettes kunnen later makkelijk weer teruggebracht worden naar 2 studio’s.’

 

Binnentuinen

Er zijn kleine en grote woningen in de gebouwen. Hierdoor wonen verschillende doelgroepen door elkaar. Er zijn twee binnentuinen. De binnentuinen zijn omsloten door bebouwing gelegen aan Oudegeinlaan, De Wierslaan, Linschotensingel, Vronesteinlaan en Nijeveldsingel. ’Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting van Portaal: ‘Leefbaarheid van een wijk is heel belangrijk. Alleen woningen bouwen is niet genoeg. Mensen moeten ook samen leven. En dat gaat beter als je elkaar als buren kent. Je kunt elkaar dan makkelijker vinden als je hulp nodig hebt of gewoon voor een praatje. Daarom maakten we binnentuinen tussen de huizen. Hierin kunnen kinderen spelen maar ook kunnen bewoners een stukje volkstuin onderhouden.’

 

Meer woningen teruggekomen

De De Wierslaan is gerenoveerd. De andere oude woningen van Portaal zijn allemaal gesloopt. Hiervoor moest eerst draagvlak gehaald worden bij de bewoners die er toen woonden. De voormalige bewoners zijn na het behalen van het draagvlak verhuisd naar een andere woning. Een klein deel is teruggekeerd. Voorheen stonden er 235 woningen, nu 271 woningen.

 

Duurzaamheid

Alle woningen zijn van het gas af en goed geïsoleerd. In dit project hebben we extra stappen gezet op het gebied van circulariteit. Hiermee behaalden we een extra lage MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) score, namelijk lager dan 0,5. Wettelijk is 0,8 vereist. Zo maakten we van de buitenkozijnen van de oude gebouwen kozijnen voor in de inpandige bergingen.

 

Brokkenmákers

De totstandkoming van het bankje is dankzij het initiatief van Brokkenmákers i.s.m. Van Dillen Bouwgroep en Jasper van der Linde en dankzij de donatie van Van Dillen Bouwgroep aan Stichting Utrechts eigenDom. De vervaardiging ervan is mede mogelijk gemaakt met Domtorenmateriaal uit het project ‘Van Dom tot steengoed’. Dit project heeft tot doel het restmateriaal dat vrijkomt tijdens de restauratie voor de stad te behouden en een duurzame bestemming te geven en is een samenwerking tussen Stichting Utrechts EigenDom, Brokkenmákers, de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing.