Leefbaarheid slechte wijken neemt af

Gepubliceerd op: 06-02-2020

(van: RTVUtrecht) Leefbaarheid slechte wijken neemt af, Utrecht zet kleine stappen. De leefbaarheid in de slechtste wijken van het land neemt verder af. Overlast en onveiligheid nemen toe, merken bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties, Aedes.

De leefbaarheid in de slechtste wijken van het land neemt verder af. Overlast en onveiligheid nemen toe, merken bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van woningcorporaties, Aedes.

In kwetsbare wijken hebben bewoners drie keer zoveel last van hun buren als gemiddeld. Ook is de angst voor berovingen of dat ze lastig worden gevallen een stuk groter.

"De Vogelaarwijken uit 2007 komen terug als wij niet direct de handen ineenslaan", zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren in reactie op het onderzoek. Uit eerder onderzoek in 2018 bleek al dat problemen in wijken die toenmalig minister Ella Vogelaar vanaf 2007 probeerde op te knappen terugkwamen. De problemen zijn sindsdien alleen maar groter geworden.

In wijken met veel corporatiewoningen is de instroom van kwetsbare huurders met lage inkomens groter aan het worden. Mensen met hogere inkomens trekken juist weg.

Tegen de NOS zegt onderzoeker Jeroen Frissen: "Dat is geen ongeluk, dat is het gevolg van beleid." Dat heeft volgens hem te maken met het besluit om mensen met psychiatrische problemen minder in instellingen te laten wonen. Zij komen in goedkopere woningen terecht waar niet altijd de juiste begeleiding is. Hetzelfde geldt voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, zij hebben vaak een laag inkomen en spreken de taal slecht.

UTRECHT
Ook Utrecht kent wijken met relatief veel sociale huurwoningen waar de leefbaarheid onder druk staat, met Kanaleneiland en Overvecht als meest in het oog springende. "In Utrecht is sprake van sociale en ruimtelijke tweedeling" volgens het rapport.

Het onderzoek noemt Utrecht als voorbeeld waar wel kleine stappen zijn gezet sinds 2018. Het probleem werd erkend en er kwam een stads akkoord met een plan van aanpak om meer gemengde wijken te creëren en de aandacht voor bijzondere doelgroepen te vergroten.

Daar zijn verschillende constructies voor bedacht. Behalve meer woningbouw zijn er ook creatievere oplossingen. Zo hoopt wethouder Kees Diepeveen dat woningcorporaties en gewone bouwbedrijven locaties gaan "ruilen": als een kwetsbare wijk opnieuw wordt ingericht bieden wooncorporaties bedrijven locaties aan, in ruil voor de mogelijkheid om sociale huurwoningen te bouwen op duurdere locaties.

"Een witte raaf", noemt Diepeveen de plannen. De intentie is er in ieder geval, concludeert het onderzoek, maar er is meer uitwerking nodig. Diepeveen: "We hebben in Utrecht één witte raaf voorbij zien komen. Het is hoogste tijd voor een tweede."