De leden van de werkgroep Huurbeleid zijn: Anneke van Klaveren, Galina Sander, Joe Hoare, Ben Verstraten, Gail Neffenger en Fred van de Siepkamp.

 

Door de nieuwe Woningwet zijn de rechten van huurders verbeterd. Zo vertegenwoordigt de werkgroep Huurbeleid

de huurders door deel te nemen aan het stedelijk overleg over het toekomstig huurbeleid. Dit overleg is met de

gemeente Utrecht en de andere woningcorporaties in de stad (Mitros en Bo-ex).

Het onderwerp huurbeleid is aan de orde geweest tijdens een themabijeenkomst van huurders met de Huurdersraad.

Voorts spreken we met de overige huurdersorganisaties van Portaal om in samenspraak met het Bestuur van

Portaal tot besluiten te komen. Zo hebben we een succesje behaald bij het overleg over de huuraanpassing voor 2016

die voor de meeste huurders op 0% kon worden gezet.