vervangen van open verbrandingstoestellen

Gepubliceerd op: 18-02-2021

Graag informeren we jullie over het vervangen van open verbrandingstoestellen. Portaal vervangt samen met de co-maker in de komende 2 jaar de laatste geisers/boilers en gaskachels in haar huurwoningen.

Portaal vervangt samen met de co-maker in de komende 2 jaar de laatste geisers/boilers en gaskachels in haar huurwoningen. Deze toestellen kunnen namelijk een gevaar vormen voor de gezondheid van de huurder en de gezondheid van buren. Bij verkeerd gebruik, een tekort aan ventilatie of onvoldoende onderhoud kunnen ze koolmonoxide uitstoten. In plaats van de gaskachel en de geiser installeren we een veilige en comfortabele HR- ketel met radiatoren.

Het gaat om ongeveer 480 woningen van Portaal die nog een open verbrandingstoestel bezitten. Deze woningen zijn verspreid over de regio’s: Utrecht, Leiden, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen. Portaal zal in het voorjaar van 2021 starten in Maarssen. Wij zullen per regio/gebied de betreffende huurders een brief sturen met een informatieboekje. Vervolgens zal er telefonisch contact opgenomen worden met de huurder voor het beantwoorden van vragen en voor het maken van een afspraak. Tot slot zal de installateur de werkzaamheden uitvoeren op afspraak.

De folder met meer informatie vindt u d.m.v. deze link.