Servicekosten

Gepubliceerd op: 14-02-2023

In het huurcontract is opgenomen of, en zo ja, welke servicekosten voor rekening van de huurder(s) komen. Dit zijn kosten die de verhuurder werkelijk maakt voor diensten en activiteiten ten behoeve van de huurder(s). De kosten dienen redelijk te zijn om doorberekend te mogen worden. Onze werkgroep heeft hierover een notitie geschreven.

Lees hier de hele notitie