Aanvragen huurverlaging

Gepubliceerd op: 07-01-2021

Publicatie van Rijksoverheid. Huurverlaging vraagt u eerst aan bij uw verhuurder. Gaat deze niet akkoord met uw voorstel, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Voorstel voor huurverlaging DOEN bij Verhuurder

U vraagt ​​huurverlaging aan bij uw verhuurder. U stuurt hiervoor de volgende stukken op:

Vraagt ​​u om huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dan moet u ook meesturen:

  • inkomensverklaring ( IB60-Formulier ) van alle bewoners;

  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (LET OP: Daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Verstuur de stukken minstens 2 maanden voor de voorgestelde datum van huurverlaging. Bewaar Zelf kopieën.