‘Maak asjeblieft niet dezelfde fout als bij de verhuurderheffing’

Gepubliceerd op: 03-11-2022

Onze visie is ‘Bijdragen aan goed samenleven’. Dat willen we blijven doen. Doen jullie ook mee? Laten we de handen in een slaan en samen kijken hoe we het beste kunnen doen voor mensen die het hardst nodig hebben.

‘Maak asjeblieft niet dezelfde fout als bij de verhuurderheffing’

Twee weken geleden vroeg verslaggever Thomas van Zijl van Business News Radio (BNR) mij in de uitzending wat mijn belangrijkste besluit van dit jaar was. ‘Door blijven gaan met investeren’ zei ik. Dat lijkt misschien een heel normaal gegeven, maar dat is het niet. In 2023 gaat de verhuurderheffing verdwijnen. Daar tegenover staan de Nationale Prestatieafspraken die Aedes, Woonbond, VNG en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben gemaakt. Een uitgebreid pakket aan opgaven voor de woningcorporaties. Opgaven waar we als woningcorporaties graag aan willen voldoen, maar die onmogelijk lijken in de toekomst. Want wat is nu het geval? De verhuurderheffing gaat verdwijnen, maar nu stijgt de rente en als gevolg daarvan stijgt de belastinglast van corporaties enorm. De boosdoener is de zogenaamde ATAD.

Geen winst

De ATAD (Anti-Taks Avoidance Directive) treft woningcorporaties keihard. De ATAD is een maatregel tegen belastingontduiking door multinationals. Maar corporaties zijn maatschappelijke organisaties en maken geen winst. Toch worden zij getroffen door de maatregel omdat de rente die corporaties betalen slechts tot 20% van de totale EBITDA aftrekbaar is. En dat betekent dat woningcorporaties in 2030 misschien evenveel belasting betalen als ten tijde van de verhuurderheffing. Het kabinet neemt deze extra belasting voor woningcorporaties voor lief; de kamer is wel kritisch. De SP, Groen Links, de PvdA en DENK willen dat corporaties geen belasting op winst meer hoeven te betalen. We maken immers geen winst. Minister de Jonge ging hier niet in mee, maar zegde wel toe met een brief te komen over de belastingen bij woningcorporaties. Laten we asjeblieft niet dezelfde fout maken als bij de verhuurderheffing. Want wij, als woningcorporaties willen zo graag meer doen. En dat is echt broodnodig.

Vandaar dat het antwoord op de vraag van Thomas van Zijl niet zo ‘gewoon’ was. Mijn eerste weken als voorzitter van de Raad van Bestuur van Portaal zijn overigens ook helemaal niet ‘gewoon’. Ook al werk ik al 12 jaar bij Portaal, de energie- en schuldencrisis gaat zo verschrikkelijk hard aankomen bij onze huurders.

Onze bewoners hebben onze steun nodig

In onze investeringsplannen trekken we veel uit voor duurzame nieuwbouw en voor versnelling van de renovatie. Niet alleen om woningen op te knappen maar ook juist om te verduurzamen. Dat lukt alleen niet van de een op andere dag. Terwijl onze bewoners juist nu heel hard steun nodig hebben.

Als woningcorporatie kunnen wij dit niet oplossen. We doen wat we kunnen op de lange termijn. En op de korte termijn proberen we te helpen waar we kunnen. Dit betekent voorlichting; mensen helpen om te vertellen wat ze zelf kunnen doen aan besparing en hen de weg wijzen als ze niet meer weten wat ze moeten doen om financiële steun te krijgen. Zo weten veel mensen nog steeds niet dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de energietoeslag van 1300 euro. Ook blijkt uit onze eigen onderzoek onder onze huurders dat lang niet iedereen begrijpt wat het energieplafond inhoudt.

Meer dan kleine dingen kunnen we op korte termijn niet doen. Maar door nu te blijven investeren kunnen we op lange termijn grote slagen maken. We hopen dat het kabinet dan wel goed nadenkt of er geen uitzondering voor woningcorporaties gemaakt kan worden voor de gevolgen van de ATAD. Er blijken namelijk wel mogelijkheden te zijn.

Onze visie is ‘Bijdragen aan goed samenleven’. Dat willen we blijven doen. Doen jullie ook mee? Laten we de handen in een slaan en samen kijken hoe we het beste kunnen doen voor mensen die het hardst nodig hebben.

Sander Heinsman

Voorzitter Raad van Bestuur Portaal