In de werkgroep Prestatieafspraken / DAEB - NIET DAEB / Portfolio / Stedelijk beleid Utrecht  hebben de volgende leden van de huurdersraad zitting.

Anneke van Klaveren, Rob van Aubel, Ries van den Boogaard, Joop Hillebrink, Joe Hoare, Ben van Straten en Fred van de Siepkamp. 

Deze werkgroep bespreekt de voorstellen van Portaal aan de gemeenten in de Regio. Het gaat dan om de stad Utrecht, Stichtse Vecht, Bunnik en Nieuwegein. Het is de bedoeling dat er vanuit ieder gemeente twee huurders zijn die zitting willen nemen in deze werkgroep. Momenteel is dit niet het geval. Voor Bunnik wordt dit waargenomen door huurders uit Utrecht en voor Nieuwegein is er nu nog maar 1 huurder. Als de voorstellen zijn besproken en eventueel aangepast met onze op-en aanmerkingen gaat deze naar de betreffende gemeente. Bij het overleg tussen de gemeente en de woningbouwverenigingen die actief zijn in de gemeente zijn ook de huurders bij.

DAEB - niet DAEB:

DAEB bekent Diensten van Algemeen Economisch Belang. Een corporatie werkt bij voorkeur binnen één woningmarktgebied en bouwt en verhuurt sociale huurwoningen. Daarnaast mag een corporatie op verzoek van gemeenten bijdragen aan stads- en dorpsvernieuwing, het verbeteren van achterstandswijken en het bouwen van middeldure huurwoningen in gemengde wijken waar commerciële partijen het laten afweten. Middelduur (niet-DAEB) is huur op het niveau van de liberalisatiegrens. Om marktverstoring te voorkomen, moeten corporaties deze activiteiten met leningen zonder WSW-waarborg financieren.

 

De gepubliceerde prestatieafspraken zijn allen ondertekend. In het kader van de privacy mogen er echter geen handtekeningen op de site geplaatst worden. Daardoor zijn bij sommige afspraken de handtekeningen afgeplakt.

 

Prestatieafspraken Stad Utrecht:

Nieuwe afspraken 2017-2020  (23-11-2016)

Bijlage (23-11-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

 

Prestatieafspraken Stichtse Vecht:

Prestatieafspraken 2017 (08-12-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (december 2018) 

 

Prestatieafspraken Bunnik:

Getekende prestatieafspraken 2018 (november 2017)

Persbericht ondertekening prestatieafspraken 2019 (december 2018)

 

Prestatieafspraken Nieuwegein:  

Nieuwe afspraken 2016-2019 (29-02-2016)

via deze link de ondertekening (29-02-2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2016)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (november 2017)

Actualisatie afspraken 2016-2019 (december 2018)