In de werkgroep Landelijk overleg zitten: Anneke van Klaveren, Galina Sander en Ben Verstraten.

 

De Huurdersraad houdt zich in eerste instantie bezig met verschillende onderwerpen die lokaal spelen. Maar

Portaal heeft niet alleen in onze regio woningen, ook in Leiden, Nijmegen, Arnhem, Amersfoort en Soest heeft

Portaal bezit en zijn er huurders-belangenorganisaties. De Huurdersraad heeft overleg met deze organisaties

als het gaat om landelijke, regionaal overstijgende zaken. Denk hierbij aan het huurbeleid, zelf aangebrachte

voorzieningen of de voordracht van een commissaris die namens de huurders in de Raad van Commissarissen

zit. We hebben adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. We overleggen twee maal per jaar

met alle huurdersorganisaties en de Raad van Bestuur van Portaal.