Woonrede

Gepubliceerd op: 04-09-2020

De woonrede i.p.v. de troonrede

De inhoud van de Miljoenennota en de troonrede horen geheim te blijven tot de derde dinsdag in september. Maar in de aanloop naar Prinsjesdag komt er vaak al veel naar buiten. Het lijkt erop dat dit komende dinsdag ook gebeurt. Het gaat dan echter niet om de troonrede, maar om de woonrede. De woonrede van Portaal. Hiermee vragen we aandacht voor de wooncrisis in Nederland en roepen we het kabinet – nog maar eens – op om de verhuurderheffing af te schaffen.

Wat er in de woonrede staat houden we nu nog even geheim, maar in de bijlage alvast een foto van de campagne ‘achter de schermen’. Komende dinsdag (8 september), precies een week voor Prinsjesdag, zullen we alles zelf ‘lekken’ naar de pers. De woonrede komt dan in dagblad Trouw en de Volkskrant plaatst er een artikel over op hun website. Verder natuurlijk op onze eigen media volop aandacht voor de campagne, waaronder op onze website, Twitter en LinkedIn en in de nieuwsbrief Over wonen gesproken.