Prestatieafspraken Utrecht

Gepubliceerd op: 16-01-2020

Ondertekening prestatieafspraken met de gemeente Utrecht

Woensdag 15 januari was het na veel vijven en zessen dan eindelijk zover, de laatste aanpassingen waren door alle partijen akkoord bevonden, de handtekeningen onder de prestatieafspraken konden gezet worden. De prestatieafspraken omvatten o.a. de algemene ambitie t.a.v. de groei van de voorraad van sociale woningen. Verder staan daarin de ambities inzake de wijkenstrategie, de beschikbaarheid, de betaalbaarheid, maar ook de duurzaamheid. In feite wordt hierin de Woonvisie van de gemeente Utrecht weergegeven en waar nodig aangescherpt. Op de website van de gemeente kan iedereen trouwens van die Woonvisie kennisnemen.