Positief resultaat van HBV's tegen extra huurverhoging 2020

Gepubliceerd op: 04-02-2020

Over enkele weken ontvangt u van Portaal weer de brief met de jaarlijkse huurverhoging. Bij het tot stand komen van de huurverhoging hebben de HBV's een goed resultaat geboekt tegen deze extra huurverhoging.

De gezamenlijke huurdersorganisaties van Portaal ook wel de HBV’s genoemd hebben eind 2019 een positief resultaat behaald voor wat betreft de huurverhoging 2020.

In het voorstel van Portaal die tijdens de prestatieafspraken gemaakt worden met de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisatie stond dat de huurverhoging voor inkomens onder de € 42.436,- bij Portaal in 2020 verhoogt zouden worden met de inflatie (+/- 2,6%) + 1 %. De verhoging zou nodig zijn om voor de komende jaren de woningen energiezuiniger te maken. De HBV’s hebben hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij vinden dat de huurders hiervan niet de rekening moeten gaan krijgen. De raad van bestuur van Portaal heeft daarom besloten om voor 2020 de 1% niet door te voeren. De huurverhoging voor inkomens boven de € 42.436,- zal inflatie zijn + de verhoging die nog door het rijk wordt beslist.

Het liefste zouden de HBV's ook de inflatieverhoging er af halen omdat o.a. de pensioenen de laatste 10 jaar niet zijn gestegen en de kosten van levensonderhoud wel. Voor deze groep wordt het allemaal nog veel lastiger.