Huurdersbijeenkomst 14 oktober 2019

Gepubliceerd op: 23-09-2019

Bijeenkomst een inclusieve stad met gemengde en leefbare wijken,

De gemeente Utrecht, Portaal en andere maatschappelijke organisaties zetten zich in om te

komen tot gezonde en leefbare wijken, waarin een brede groep mensen prettig woont. De

verdeling van woningen over de verschillende wijken in Utrecht is niet in balans, zo zijn er

wijken met veel lage inkomens en kwetsbare groepen. Door beter te sturen op de

woningvoorraad, gemengd wonen projecten èn in te zetten op een goede leefomgeving

willen corporaties en gemeenten de wijken versterken en komen tot een meer inclusieve

stad.

Lees hier de complete uitnodiging