Gezamenlijke Huurdersorganisaties van Portaal wijzen Manifest Passend Wonen af

Gepubliceerd op: 11-10-2018

Gezamenlijke Huurdersorganisaties van Portaal wijzen Manifest Passend Wonen af. Op 7 juni bood Portaal, samen met 22 andere woningcorporaties, minister Ollongren het Manifest Passend Wonen aan. Door het uitbrengen van dit Manifest hopen deze corporaties de discussie over het functioneren van de woningmarkt op gang te brengen. De gezamenlijke huurdersorganisaties zijn niet bij de totstandkoming van het Manifest betrokken. Huurders wijzen de voorstellen af.

Voor het hele persbericht verwijzen wij u naar deze link: PERSBERICHT