Reglement Geschillen adviescommissie Portaal

Gepubliceerd op: 07-06-2017

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal. Als een huurder van Portaal het niet eens is met een bepaalde beslissing van Portaal bij een meningsverschil, kan men als huurder terecht bij de geschillen adviescommissie. Hiervoor is een brochure uitgebracht. Dit is een onafhankelijke commissie die momenteel bestaat uit drie leden uit de advocatuur en een secretaresse.

In bijgaande link kunt u de brochure lezen waarin wordt uitgelegd hoe de commissie werkt.