Prestatieafspraken

Gepubliceerd op: 19-12-2018

Prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Ieder jaar maken de gemeenten afspraken over de prestaties die de zij verwachten van de woningcorporaties aan de hand van de woonvisie van de gemeente. Bij deze afspraken komen o.a. aan bod het aantal te bouwen sociale huurwoningen met daarbij de medewerking van de gemeente aangaande de bouwlocatie en het energievraagstuk naar energie-neutraal (0 op de meter). Ook komen er nog andere sociale aspecten aan bod. Bij deze onderhandelingen zijn tevens de huurdersorganisaties van de woningcorporaties betrokken en hebben hier ook een duidelijke stem in. De afspraken gelden in de meeste gevallen voor een periode van 4 jaar, waarbij ieder tussenliggend jaar er een actualisatie plaats vindt. Door op deze link te klikken komt u direct op de goede pagina.