Daling Stookkosten Stadsverwarming

Gepubliceerd op: 30-10-2018

DALING STOOKKOSTEN STADSVERWARMING. De bewonerscommissie “Scharlaken” heeft samen met Portaal en in een later stadium de werkgroep stadsverwarming van de Huurdersraad een onderzoek (pilot) uitgevoerd naar de werking van de collectieve verwarmingsinstallatie van een 10-hoog flat aan de Scharlakendreef 2-198 te Utrecht.

Lees hier het hele verslag

Daling stookkosten stadsverwarming

De bewonerscommissie “Scharlaken” heeft samen met Portaal en in een later stadium de werkgroep stadsverwarming van de Huurdersraad een onderzoek (pilot) uitgevoerd naar de werking van de collectieve verwarmingsinstallatie van een 10-hoog flat aan de Scharlakendreef 2-198 te Utrecht. Na inventarisatie van de installatie en het onderzoek kwamen een aantal kleine gebreken naar voren.

Als eerste kwam naar voren dat de regelinstallatie op enkele punten verbeterd kan worden. Als tweede is er een mogelijkheid om de warmteopwekking beter af te stemmen op de warmtevraag in het complex, daardoor kan het vastrecht worden verlaagd. Deze laatste kosten maken onderdeel uit van de totale stookkosten die de bewoners betalen.

De bewonerscommissie heeft berekend dat de kosten van het vastrecht, die nu worden doorberekend, te hoog zijn. Portaal heeft samen met Eneco en de werkgroep een plan uitgewerkt om het afleverstation van de stadsverwarming aan te passen.

Dat betekent voor de bewoners, dat na deze aanpassing, het tarief van het vastrecht zal worden verlaagd en dat de totale stookkosten van de stadsverwarming zullen dalen. Hoeveel dat exact is, is nog niet bekend. Portaal gaat daarover onderhandelen met Eneco.

De Huurdersraad, de bewonerscommissie en Portaal spreken hun waardering uit over de onderlinge samenwerking bij het project.

Na afronding van dit project zal Portaal in samenwerking met de werkgroep stadsverwarming van de Huurdersraad onderzoeken in hoeverre ook andere woningen c.q. complexen in aanmerking komen voor aanpassing van het vastrechttarief.

Kees Werner Namens de werkgroep stadsverwarming

Vragen over dit onderwerp of wilt u op de hoogte worden gehouden? mailto:scharlakendreef@casema.nl / cpwhuurdersraad@ziggo.nl