Afschaffen verhuurderheffing

Gepubliceerd op: 13-07-2020

‘Waarom moeten huurders de dupe worden?’ Begin dit jaar kondigden de huurders van Portaal een grote landelijke actie aan tegen de verhuurderheffing. De uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten en de actie werd uitgesteld.

‘Waarom moeten huurders de dupe worden?’

Begin dit jaar kondigden de huurders van Portaal een grote landelijke actie aan tegen de verhuurderheffing. De uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten en de actie werd uitgesteld. Maar kwaad zijn de huurders nog steeds. Zeker nu uit onderzoek blijkt dat woningcorporaties binnen enkele jaren tegen hun financiële grenzen aanlopen en de verhuurderheffing daarvan de grootste boosdoener is. Wij vroegen onze huurdersorganisaties om een reactie.

Fred van de Siepkamp, lid van de Huurdersraad Portaal Regio Utrecht:

'Het is belangrijk voor alle huurders om in actie te komen tegen de verhuurderheffing. De corporaties, inclusief Portaal, betalen zich scheel aan deze heffing terwijl het Rijk wel van ze verwacht dat er veel duurzame woningen gebouwd worden. Portaal betaalt vele malen meer belasting over de sociale huurwoningen dan de particuliere beleggers. Door de heffing lopen de tekorten zo op dat er haast geen financiële middelen meer zijn om aan de grote vraag naar woningen te voldoen in de regio’s. Hierdoor zijn ze uiteindelijk genoodzaakt om de huren te laten stijgen. Dus weer betaalt de huurder mee. Terwijl er al veel huurders zijn waarvan het water ze aan de lippen staat. Komt nog bij dat je soms wel tot 12 jaar moet wachten op een woning. Het is hard nodig dat er veel gebouwd wordt. Doen we dat niet dan wordt de woningnood een wooncrisis.

Als huurder van Portaal voel ik me erg betrokken bij dit onrecht. Waarom moeten huurders de dupe worden van een “tijdelijk” besluit van het kabinet om de verhuurderheffing in te voeren. De verhuurderheffing zou een impuls moeten geven aan de woningbouw, maar wordt gebruikt om de rijksbegroting te dichten. Portaal zal  dit jaar een bedrag aan heffingen betalen van om en nabij de 80 miljoen euro. Hiervan kan Portaal een groot aantal woningen laten bouwen.'

Leendert de Bruin, voorzitter van de Vereniging Huurders Overleg Soest (VHOS):

'Het was echt jammer dat onze actie tegen de verhuurderheffing in maart niet door kon gaan vanwege de corona-uitbraak. We waren enorm goed voorbereid. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste huurders niet beseffen wat er aan de hand is en dat zij degenen zijn die de heffing opbrengen. Daarom was het belangrijk dat we de straat op konden gaan, om duidelijk te maken dat het over hen gaat. Sterker nog, het gaat niet alleen over de sociale huur. Ook voor diegene die net boven deze grens zitten is het nu al moeilijk om rond te komen. Veel mensen betalen eerst de huur, want een dak boven je hoofd is het belangrijkste. Dan maar minder eten, uitjes en extra’s voor de kinderen. Dat is toch schrijnend? Als je aan de eisen van de overheid wil vasthouden komen de woningcorporaties financieel in de klem. En hoe je het wendt of keert, dat gaat altijd weer ten koste van de huurder. Want die draait op voor de tekorten. Dus weg met de verhuurderheffing.'

‘De wereld op zijn kop’

'Als huurdersorganisaties van Portaal zijn wij allemaal tegen de verhuurderheffing. Portaal moest afgelopen jaar ruim 40 miljoen aan verhuurderheffing overmaken. Komende jaren kan dit oplopen tot 80 miljoen euro. Dat is gemiddeld 3 maanden huur per woning. Geld, opgebracht door huurders. We vinden het onvoorstelbaar dat het kabinet niet ziet dat wij als huurders opdraaien voor die extra belasting die zij woningcorporaties oplegt.

Als huurdersorganisaties staan wij voor onze huurders. Nu uit eigen onderzoek van de ministeries en Aedes blijkt dat woningcorporaties de uitgaven in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, maken we ons grote zorgen. Het is voor ons onacceptabel dat huurders steeds meer moeten betalen, omdat het kabinet deze verhuurderheffing niet wil afschaffen.

Dit vinden wij, als huurdersorganisaties, de wereld op zijn kop en volstrekt onaanvaardbaar. We roepen de politiek dan ook op: stop de verhuurderheffing!'

Namens de huurdersbelangenverenigingen van Portaal